امسال دو بعثت داریم. شاید بهترین رمان در این باره همان کتاب پرفروش استاد #محمدرضا_سرشار باشد که زندگی پیامبر اسلام را به خوبی تا هجرت حبشه در ۶۳۲ صفحه نوشته. رهبری هم با تقدیر از اثر، خواستند کار ادامه یابد و من هم دعا می‌کنم چنین شود.

«آنک آن یتیم نظرکرده» قطع رقعی، دو جلد در یک جلد، #سوره_مهر

خرید چاپ ارزان قدیم: https://b2n.ir/yatim


www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: ble.ir/join/ZTk٣NGIyNT