دوره پیشرفت‌های هسته‌ای در دولت احمدی‌نژاد بازار ترور دانشمندان این صنعت را گرم کرده بود.

اول مرداد ۹ سال پیش، یک روز داغ تابستانی بود که خبر شهادتش مثل بمب ترکید. همه چیز پر از ابهام بود. چرا داریوش؟

کتاب شهید علم،‌ دفتر دوم به شهید #داریوش_رضایی‌نژاد در آینه #خاطرات اطرافیان اختصاص یافته است.

خرید با تخفیف:

https://cutt.ly/drysh

به کوشش #یاسر_عسکری #راه_یار

#نشر_معارف