جوون! روزت مبارک!

#سید_مهدی_شجاعی در کتاب «پدر، عشق و پسر» لحظات زیبایی را آفریده. این کتاب به برکت حضرت علی‌اکبر همیشه پرفروش و خواندنی است.

نشر #نیستان

خرید با ارسال رایگان:

https://b2n.ir/kppe

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: