تنفربرانگیزترین‌ها در جامعه امروز ما شاید همین آقازاده‌های فاسد باشند که بعضاً به چنگال قانون گرفتار می‌شوند.

اما این کتاب روایتگر زندگی آقازاده‌هایی است که به جای دنیای زودگذر، آخرت را انتخاب کردند و با چشیدن طعم شیرین شهادت چه معامله پرسودی انجام دادند!

#زهرا_جابری

۲۲۲ص، رقعی، انتشارات #حماسه_یاران

خرید با تخفیف:

https://b2n.ir/aqaz

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: