#رمان خوبی از #زهرا_بلنددوست

پدر خانواده هوادار سازمان #منافقین ساکن آلمان. پسر به #داعش می‌پیوندد. راوی دختر خانواده است که دین ندارد. در کنار ماجراهای پلیسی و معماگونه، موضوعاتی مثل اسلام، تنوع فرهنگی، اربعین و شهادت هم مورد توجه قرار گرفته است.

۳۶۸ ص، رقعی، نشر #کتابستان

خرید با تخفیف و قیمت قدیم:

https://b2n.ir/180407

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: