کار جدید پرفروش و خواندنی گروه #شهید_ابراهیم_هادی با موضوع تجربه نزدیک #مرگ می‌تواند برای همه تلنگری باشد تا درست زندگی کنیم.

۹۶ ص، پالتویی

خرید با تخفیف:

https://b2n.ir/3ddq

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: