کتاب #رمان ستون ۱۴۵۳ هم درباره پیاده‌روی اربعین است و هم درباره یک ماجرای تاریخی مذهبی.

#مسلم_ناصری را با کتاب باغ طوطی که درباره میثم تمار، یار ایرانی مولا بود، می‌شناسم.

نشر #جمکران

خرید اینترنتی (با ۱۵۰۰۰ تومان هدیه خرید اول در صورتی که سرجمع ۳۵ تومان خرید کنید):

https://cutt.ly/cezhs7Y

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: