افتخار کردم به داشته‌های خودمان در #سینمای_انقلاب با خواندن تحلیل‌های #نعمت‌الله_سعیدی. هم نقد بخوانید و هم فلسفه. هم دفاع و جواب شبهات است و هم حمله به غرب.

دم #امرالله_احمدجو بابت ساخت این سریال خوب گرم.

۱۷۶ص، نشر #راه_یار

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: