تفنگمو زمین نذار...

#سید_میثم_موسویان در این کتاب، شما را با مجموعه‌ای از #داستان‌های_کوتاه و عمدتاً غافل‌گیرکننده مرتبط با #دفاع_مقدس همراهی می‌کند.

کاری از کتاب #جمکران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: