یک چاه و دو چاله، سه داستان واقعی از زندگی #جلال_آل_احمد است که به ملامت اشتباهات خود می‌پردازد. مثلاً شرح احوالات هم زندگی ادبی و سیاسی نویسنده است که اطلاعاتی از روزگار او به دست می‌دهد.

#زندگی‌نامه

#نویسندگی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: