استاد پیشکسوت #علی_اکبر_شعاری‌نژاد در ۲۴۰ صفحه این کتاب بیش از هر چیز درددل کرده است در فضای #روان‌شناسی #فرهنگ و #تربیت

نشر #امیرکبیر، قطع رقعی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: