هنر دین تجدد

۹ گفتار از آیت‌الله #سید_محمدمهدی_میرباقری در مبانی #هنر

#تمدن

#عالم_مدرن

#معماری

#شهرسازی

#سینما

#شعر

#حق_و_باطل

#فلسفه_تاریخ

#دین

نشر #تمدن_نوین_اسلامی، ۲۱۲ص

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: