قفسه‌: نقد و نگاه من به کتاب‌هایی که خوانده‌ام Qafase.IR کانال قفسه در بله https://ble.ir/join/ZTk٣NGIyNT فروشگاه کتاب قفسه: https://basalam.com/qafase مشکل ما سه راه حل دارد: خواندن، خواندن و خواندن. البته از راه حل چهارمی می توان سخن گفت که آن هم خواندن است. مطالعه را به عنوان یک فریضه قطعی دربرنامه خود وارد کنید. (حسن رحیم‌پور ازغدی) ---- به قفسه‌های كتاب‌های من خوش آمدید! من حمید درویشی شاهکلائی، پژوهش‌گر و دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام هستم. دعوت می‌كنم ضمن مطالعه کوتاه‌نوشت‌های من راجع به كتاب‌ها، مرا از نظرات اصلاحی، انتقادی و سازنده خود بهره‌مند سازید! یک دنیا سپاس http://qafase.mihanblog.com 2020-03-28T18:10:28+01:00 text/html 2020-03-28T08:49:00+01:00 qafase.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی کتاب «تپه جاویدی و راز اشلو» http://qafase.mihanblog.com/post/359 <p>سالها می‌خواستم بخوانمش. حجم نامناسبش مانع بود! </p> <p>«تپه جاویدی و راز اشلو» از جهت #رمان بودن کار خاصی نیست، جذابیت در خود شهید مرتضی جاویدی و کارهایش است؛ فوق‌العاده خواندنی. اندازه چند فیلم سینمایی هالیوودی حرف دارد. </p> <p>۵۲۴ صفحه، #اکبر_صحرایی نشر #ملک_اعظم </p> <p>خرید: <a href="https://b2n.ir/tape">https://b2n.ir/tape</a> </p> <p><a href="http://www.Qafase.ir">www.Qafase.ir</a> | @Qafase </p> <p>با #کتاب، تازه بمانید: </p> <p> text/html 2020-03-23T04:41:00+01:00 qafase.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی دریافت رایگان کتاب‌های اتاق بازرگانی تهران http://qafase.mihanblog.com/post/358 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">هدیه‌ای تقدیم شما:</span></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(70, 142, 229); text-align: right; white-space: pre-wrap;">#دریافت</span></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">اتاق بازرگانی تهران نسخه <span to="#پی‌دی‌اف" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#پی‌دی‌اف</span> کتاب‌های ارزشمند و گران‌قیمت ترجمه شده خود را به <span to="#رایگان" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#رایگان</span> روی سایت قرار داد.</div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#3a3f68"><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">کتاب‌ها موضوعات جذابی در حوزه‌های اقتصاد، کسب‌وکار، مدیریت، فناوری و... دارند؛ ملاحظه بفرمایید:</div></span><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(35, 145, 255); white-space: pre-wrap;"><a href="http://tccim.ir/PublishedOutlets.aspx?id=1" target="_blank" title=""><div style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(35, 145, 255);">http://tccim.ir/PublishedOutlets.aspx?id=1</div><div></div></a></div><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(35, 145, 255); white-space: pre-wrap;"><a target="_blank" class="bleLink" href="http://www.qafase.ir/" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(35, 145, 255);">www.Qafase.ir</a><span style="color: rgb(58, 63, 104);"> | </span><span to="@Qafase" class="message__mention" mention_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">@Qafase</span></div><span style="color: rgb(58, 63, 104); text-align: right; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: justify;">با <span to="#کتاب،" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#کتاب،</span> تازه بمانید: <a href="https://ble.ir/join/ZTk3NGIyNT" target="_blank" title=""> <font color="#2391ff">ble.ir/join/ZTk3NGIyNT</font></a></div></span></font><p></p> text/html 2020-03-21T16:33:00+01:00 qafase.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی کتاب رمان «آنک آن یتیم نظر کرده» محمدرضا سرشار http://qafase.mihanblog.com/post/357 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امسال دو بعثت داریم. شاید بهترین رمان در این باره همان کتاب پرفروش استاد #محمدرضا_سرشار باشد که زندگی پیامبر اسلام را به خوبی تا هجرت حبشه در ۶۳۲ صفحه نوشته. رهبری هم با تقدیر از اثر، خواستند کار ادامه یابد و من هم دعا می‌کنم چنین شود. </font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="text-align: right;">«آنک آن یتیم نظرکرده» قطع رقعی، دو جلد در یک جلد، </span><span to="#سوره_مهر" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="text-align: right; min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; cursor: pointer;">#سوره_مهر</span></font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="text-align: right; ">خرید چاپ ارزان قدیم:&nbsp;</span><a target="_blank" class="bleLink" href="https://b2n.ir/yatim" event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; text-align: right; ">https://b2n.ir/yatim</a></font></p><p><br></p><div style="text-align: justify; min-width: 0px; min-height: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(35, 145, 255); white-space: pre-wrap;"><a target="_blank" class="bleLink" href="http://www.qafase.ir/" event_attached="true" style="text-decoration: none; color: rgb(35, 145, 255); border: 0px; min-width: 0px; min-height: 0px;">www.Qafase.ir</a><span style="color: rgb(58, 63, 104);"> | </span><span to="@Qafase" class="message__mention" mention_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">@Qafase</span></div><p><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); white-space: pre-wrap;"></span></font><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p></p><div style="text-align: justify;">با <span to="#کتاب،" class="message__hashtag" hashtag_event_attached="true" style="min-width: 0px; min-height: 0px; border-radius: 2px; padding: 2px 1px; color: rgb(70, 142, 229); cursor: pointer;">#کتاب،</span> تازه بمانید: <a href="https://ble.ir/join/ZTk3NGIyNT" target="_blank" title="" style="text-decoration: underline; color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"> <font color="#2391ff">ble.ir/join/ZTk٣NGIyNT</font></a></div> <p></p> text/html 2020-03-19T13:35:00+01:00 qafase.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی کتاب رمان «دعبل و زلفا» نوشته «مظفر سالاری» http://qafase.mihanblog.com/post/356 <p>حجت‌الاسلام #مظفر_سالاری با نوشتن #رمان عاشقانه دعبل و زلفا بخش‌هایی پنهان از مبارزه سیاسی تشکیلاتی امام موسی کاظم را نشانمان داد. اینطور نبود که حضرت فقط منفعلانه در زندان باشند و منتظر شهادت. </p> <p>خرید: </p> <p><a href="https://b2n.ir/debel">https://b2n.ir/debel</a> </p> <p>چاپ به‌نشر آستان قدس </p> <p><a href="http://www.Qafase.ir">www.Qafase.ir</a> | @Qafase </p> <p>با #کتاب، تازه بمانید: </p> <p> text/html 2020-03-15T14:57:00+01:00 qafase.mihanblog.com حمید درویشی شاهکلایی کتاب «رسم جهاد» http://qafase.mihanblog.com/post/355 <p>حسینعلی عظیمی، راوی کتاب رسم جهاد به دوستان شهیدش پیوست. </p> <p>خدایش بیامرزد. </p> <p>بیش از تجربه‌ها، نگاه انسانی حاکم بر جهاد سازندگی خواندنی است: </p> <p><a href="https://basalam.com/ketabeadib/product/186437?ref=wMyj&sh=copy-wMyj-product-referral-app">https://basalam.com/ketabeadib/product/186437?ref=...</a> </p> <p><a href="http://www.Qafase.ir">www.Qafase.ir</a> | @Qafase </p> <p>با #کتاب، تازه بمانید: </p> <p>