عکس روی جلد کتاب آیین زیارت عارفانکتاب آئین زیارت عارفان: مجموعه ای از سیره و روش ها و دستور العمل های مردان خدا در تقرب بیشتر به اهل بیت در مشاهد مشرفه
به کوشش فاء جعفری
ناشر عطر یاس
چاپ سوم آذر 89
3000 نسخه
 2400 تومان
160 صفحه
معرفت، ریا، حال مناسب، پیاده رفتن، سلام، اذن دخول، بوسیدن درگاه وضریح، گریستن یا خندیدن، جایگاه نشستن، اذکار، هدیه زیارت، وداع، احترام به زیارت، قصد زیارت، زیارت امامزاده ها از جمله سرفصل‌های این کتاب هستند.
کتاب برای عموم مردم نوشته شده و از عالمان معاصر، نمونه های زیادی نقل کرده است. برخی موارد به ظاهر متناقض را هم توضیح داده است که چطور یک عارفی می رود حرم و گریه می کند ولی دیگری از دور سلامی می دهد و ...
این کتاب را بهار امسال، در سفر مشهد (اردوی پابوس آفتاب بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام) خواندم. ( مثل این +)

اشتراک فید ما در گوگل ریدر:
+
خبرمایه ما: http://Qafase.ir/rss
نسخه موبایل: http://Qafase.ir/M