هملت اعتمادزادههملت
نوشته ویلیام شکسپیر (متولد 1564- متوفی1616)
ترجمه م.ا. به آذین (محمود اعتمادزاده متولد 1293-متوفی1385)
ویلیام شکسپیر، با آفرینش شخصیت هملت، شاهزاده دانمارک، شما را در این نمایشنامه پنج پرده ای سورپریز خواهد کرد. داستان تراژیک هملت را چند ماه قبل، در اردوی اردبیل، در طبیعت زیبای دره «سیروان دره سی» خواندم. ترجمه (قدیمی تر) مسعود فرزاد از هملت هم موجود است ولی این ترجمه بهتر است.
همیشه از خواندن شاهکارهای ادبی لذت می برم. به امید شاهکارهای ادبی معاصر ایرانی در ادبیات داستانی.
خوب است، شاهکارهای ادبی جهان را بخوانید و لذت ببرید. البته لذت بردن، کمترین فایده مطالعه این گونه آثار است!

عنوان کتاب:

هملت

نوشته:

ویلیام شکسپیر

ترجمه:

محمود اعتمادزاده

نسخه ای که من خواندم:

انتشارات دات، تهران، چاپ پنجم، 1389، 2000 نسخه، 3200 تومان، 160 صفحه