امام خامنه ایاندیشه های امام خامنه ای

انحراف، خواص، عوام، بصیرت...
این کلیدواژه ها گرچه در سال 88 خیلی مشهور شدند؛ اما آقا خیلی سال قبلتر درباره اونا با مردم صحبت کرده بود.
بیانات امام خامنه ای در دیدار با فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در تاریخ 20 خرداد 1375
چاپ اول این کتاب (جلد اول مجموعه راه اینجاست) در دهه فجر 88 بوده است. جلد های بعدی این کتاب هم منتشر شده اند که به موضوعات دیگری می پردازند.

اطلاعات کتابشناختی اثر:

عنوان کامل کتاب:

راه اینجاست (جلد اول: انحراف، عوام، خواص، بصیرت)

بیانات:

امام خامنه ای

به کوشش:

موسسه فرهنگی اجتماعی میقات

ناشر:

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

نسخه ای که من خواندم:

چاپ اول، دهه فجر 1388، 28 صفحه، 40 هزار نسخه.


لینکهای ویژه:
اینجا (
+) به مطالعه متن کامل کتاب بپردازید!
اگر حوصله اش را نداشتید، اینجا (
+) به متن کامل کتاب، با صدای ولی امر مسلمین جهان گوش دهید!