سرویس وبلا‌گ‌نویسی بیان امکانات خوبی داشت و از نظر ارزشی، برای ما دارای اهمیت بود. تبلیغات نداشت. اما متأسفانه کار انتقال محتوا (مهاجرت) را به درستی انجام نداده بود. هم‌چنین پشت سر هم پول مطالبه می‌کرد. همه این‌ها دست به دست هم داد تا قفسه را به جای اولش برگردانم!
ان‌شاءالله دوباره در میهن بلاگ خواهم بود!